DIFOs forretningsmodel

DIFOs forretningsmodel

I Danmark fungerer DK Hostmasters administration af .dk-domænenavne, som det der kaldes et "sole registry". Det vil sige, at man skal henvende sig til en registrator, dvs. en .dk-forhandler, for at registrere et domænenavn. Registratoren sørger for den tekniske opsætning af navneservere og opkræver det første års betaling. Derefter overtager DK Hostmaster kontakten med registranten omkring domænenavnet, herunder opkrævningen af betaling for domænenavnet.

Registrantens efterfølgende handlinger foretages direkte hos DK Hostmaster og ikke hos registrator.

I administrationen af de fleste andre lande-toplevel-domæner bruges modellen "shared registry", hvor administratoren ikke har et direkte kundeforhold til registranterne af domænenavnene.  

I Danmark er vi som administrator desuden reguleret af domæneloven, der bl.a. fastsætter, at prisen for et domænenavn skal være omkostningsbestemt. Det betyder, at vi ikke har som mål at generere profit.

Derfor bruger DIFO sole registry modellen

Et af hovedargumenterne for at DIFO støtter sole registry modellen er, at der er høj grad af retssikkerhed hos registranterne, fordi de har aftaleforholdet direkte med administrator og dermed har tydeligere rettigheder over eget domænenavn.

Derudover er der i et sole registry samme forretningsbetingelser for alle registranter, og i det danske system sendes betingelserne altid i høring, inden de træder i kraft. Derved er der mulighed for at påvirke, hvordan de danske domænenavne administreres, da der kun er én part (os) at indgå i en dialog med, både for myndigheder, brugere og internetsamfundet.

Blandt de billigste domænenavne i verden

Når registranterne handler direkte med administrator, betyder det også, at der ikke er fordyrende mellemled. I Danmark skal prisen være omkostningsbestemt, og det har betydet en fast lav pris siden 2006.

DK Hostmaster har bygget sit system op sådan, at registranten kan vælge, om han/hun vil varetage sit domænenavn selv, eller overlade varetagelsen til en fuldmægtig. En fuldmægtig kan godt være en registrator, en medarbejder, en ven eller andre. Det bestemmer registranten selv. Forretningsvilkårene vil dog stadig være DK Hostmasters.

Vi mener, at netop denne valgmulighed er vigtig i forhold til at lade registranterne selv vurdere, på hvilken måde de vil varetage deres .dk-domænenavne.

Sole registry

 • Registranten administrerer sit domænenavn direkte gennem administratoren.
 • Registranten kan selv foretage f.eks. adresseskift, overdragelse og indgå kontrakter direkte med administratoren.
 • Administrator sætter prisen direkte overfor registranten.
 • Registrator håndterer de tekniske foranstaltninger såsom opsætning af navneserver.
 • Registrator registrerer domænenavnet hos administrator på registrantens vegne.

Shared registry

 • Alle handlinger vedrørende domænenavnet foregår gennem en registrator.
 • Registranten har ingen direkte kontakt til administrator.
 • Registrator håndterer alle de tekniske foranstaltninger såsom opsætning af navneserver, ændringer i kontaktoplysninger og sletning.
 • Registrator fastsætter prisen på domænenavnet.
 • Registreringen af domænenavne foregår på et kommercielt marked.
 • Den enkelte registrator har egne forretningsvilkår, som regulerer aftaleforholdet med registranten.
purple-design
Registrant

Person eller virksomhed der har registreret et domænenavn og har rettigheden til at bruge det, så længe periodeafgiften betales.

Administrator

lightgrey-design
Administrator

Har det overordnede ansvar for administration af et toplevel-domæne.

purple-design
Registrator

Registratorerne er forhandlere af domænenavne. Dvs. at alle registranter skal omkring en registrator, når de bestiller et domænenavn. 

Copyright 2016 All Rights Reserved.