Da internettet overgik til det globale internetsamfund

Da internettet overgik til det globale internetsamfund

Lise Fuhr

I 2016 overgik administrationen af internettets fælles rodserver fra den amerikanske stat til non-profit organisationen ICANN – det skete ved den såkaldte IANA Stewardship Transition.
 
Baggrunden for dette starter helt tilbage ved stiftelsen af organisationerne IANA og ICANN.

Det amerikanske militær og internetadresser

I 1983 stiftede amerikaneren Jon Postel organisationen IANA (Internet Assigned Numbers Authority) på University of Southern California.
 
IANA blev etableret for at administrere internetadresser i forbindelse med et udviklingsprojekt for det amerikanske militær – projektet DARPA (Defense Advanced Research Project Agency. Projektet eksperimenterede med kommunikation via IP-adresser og blev grundlaget for det internet, vi kender i dag med generiske toplevel domæner (gTLD) som .com, .org, .gov mv. og country code toplevel domæner (ccTLD) som .dk, .se, .uk osv.
 
Efterhånden som internettet blev en succes, blev man opmærksom på det sårbare i at én person, Jon Postel, administrerede tildelingen af de forskelllige gTLD og ccTLD uden et egentligt regelsæt.
 
Clinton-administrationen udarbejdede derfor en række rapporter, som blev baggrund for, at Jon Postel sammen med Internet Society (ISOC) og en række andre personer i 1998 stiftede non-profit organisationen ICANN.

ICANN’s aftale med den amerikanske regering

Den amerikanske regering, repræsenteret ved Department of Commerce, indgik i 1998 en aftale med ICANN om administrationen af top level domæner. Rollen var bl.a. at administrere de tekniske DNS-funktioner og nummerering af internetadresser. Aftalen indebar, at den amerikanske regering havde tilsyn med og var beslutningsmyndighed i forhold til ICANN.
 
Denne aftale var alene tiltænkt at fungere i en overgangsperiode, men der skulle gå 16 år før Department of Commerce i marts 2014 annoncerede, at man nu var klar til at overdrage administrationen fuldt ud til det globale internetsamfund.

Overdragelsen i 2016: IANA Stewardship Transition

Derfor nedsatte man i ICANN-regi to arbejdsgrupper med deltagere, der repræsenterede det globale internetsamfund – en der skulle varetage overdragelsen af IANA-funktionen og en anden arbejdsgruppe, der skulle se på governance-strukturen af ICANN.
 
DIFO var en aktiv del af førstnævnte, og tidligere direktør i DIFO Lise Fuhr fungerede som co-chair i de to år, som det tog at udarbejde et forslag, som det globale internetsamfund kunne støtte op omkring.
 
I marts 2016 – 2 år efter Department of Commerce annoncerede overdragelsen til det globale internetsamfund, kunne ICANN fremlægge et samlet forslag for administrationen af toplevel-domæner, IP-adresser og protokoller til den amerikanske regering, og den 1. oktober 2016 overgik administrationen til det globale internetsamfund repræsenteret ved ICANN.

PTI – det nye IANA

IANA er nu placeret i et datterselskab til ICANN, og kaldes PTI. PTI har en bestyrelse bestående af 5 personer, hvor to af pladserne skal nomineres af det globale internetsamfund og endeligt godkendes af ICANNs bestyrelse.

Igennem de sidste tre år har Lise Fuhr været et af det globale internetsamfunds udpegede bestyrelsesmedlemmer, og hun er formand for PTIs bestyrelse.

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.