Administrationsmodel

Administrationsmodel

DIFO fastlægger den administrationsmodel, som Punktum dk administrerer .dk-domænet udfra. DIFO er underlagt domæneloven, der regulerer domæneadministrator-funktionen i Danmark.

Punktum dk's administrerer .dk sådan, at brugeren (registranten) altid har fuld kontrol over det domænenavn, som vedkommende har brugsretten til. Det vil sige, at brugeren indgår en aftale med Punktum dk om brugsretten til domænenavnet.

Brugeren indgår ligeledes en aftale med den forhandler, hvorigennem domænenavnet registreres. Hos denne forhandler købes typisk også et web-hotel eller adgang til en mailserver sammen med domænenavnet. Forhandleren vil kunne hjælpe med alle praktiske forhold omkring domænenavnet, så det kan bruges, som f.eks. betaling og opsætning på navneservere og mailservere.

Brugeren vælger selv om en forhandler skal varetage administrationen af domænenavnet eller om vedkommende selv ønsker at gøre det via Punktum dk.

Punktum dk benytter aftalen med brugeren til at sikre sig, at der kan gennemføres identitetskontrol af brugeren bag et domænenavn, og til at Punktum dk i særlige situationer kan suspendere domænenavnet.

 

 

purple-design
Registrant

Person eller virksomhed der har registreret et domænenavn og har rettigheden til at bruge det, så længe periodeafgiften betales.

Administrator

lightgrey-design
Administrator

Har det overordnede ansvar for administration af et toplevel-domæne.

purple-design
Registrator

Registratorerne er forhandlere af domænenavne. Dvs. at alle registranter skal omkring en registrator, når de bestiller et domænenavn. 

Copyright 2016 All Rights Reserved.