CENTR

CENTR

CENTR står for Council of European National Top Level Domain Registries og er den europæiske sammenslutning af ccTLDer (landespecifikke toplevel domæner).

Medlemmerne er de organisationer, der administrerer ccTLDerne. CENTR er en not-profit brancheorganisation, som er lokaliseret i Bruxelles. Organisationen har et europæisk fokus, men der er af historiske årsager medlemmer, som ligger uden for Europa (f.eks. er Iran, Japan, New Zealand og Canada også medlemmer).

DIFO's arbejde i CENTR

I CENTR deler DIFO viden med de andre europæiske administratorer for ccTLDer om forskellige emner som sikkerhed, internet governance og innovation. Arbejdet har stor juridisk og forretningsmæssigt betydning for DIFO, da vi her opfanger og deler ideer, erfaringer og viden om udfordringer, løsninger, metoder og produkter, som kan udvikle internetområdet og domæneadministration.

CENTR afholder en række faglige møder om året, hvor DIFO deltager.

Service og seneste viden

CENTR faciliterer undersøgelser for og blandt medlemmerne, således, at man kan få belyst, hvordan andre medlemmer håndterer f.eks. DNSSEC, suspensioner, whois-databaser, klagenævn mv. Der indsamles desuden statistik for alle medlemmer, som offentliggøres for medlemmer månedligt. Gennem CENTR opnår DIFO derfor et godt overblik over de tekniske, administrative, juridiske og markedsmæssige udviklinger hos de andre europæiske administratorer.

CENTRs arbejdsgrupper

CENTR har desuden en række arbejdsgrupper inden for teknik, innovation, sikkerhed, jura, administration og marketing, som mødes tre gange om året. DIFO deltager i alle grupperne med de relevante fagpersoner. Arbejdsgrupperne tager relevante problemstillinger op, og drøfter dem i gruppen for derved at få viden om best practice og inspiration til forbedringer i de respektive domæneadministrationer. På den måde deles viden mellem de forskellige administratorer til gavn for både registratorer og registranter i hele Europa.

Generel Assembly

En gang om året afholdes General Assembly, som er et samarbejdsforum på managementniveau af to dages varighed, som DIFO ligeledes deltager i.

Copyright 2016 All Rights Reserved.