Bestyrelse

Bestyrelse

En af DIFO's styrker er, at vi er bredt repræsenteret i både medlemskredsen og bestyrelsen. Det er med til at sikre, at mange forskellige brugergrupper har indflydelse på .dk-domænet. 

Bestyrelsen skal repræsentere det danske internetsamfund. Det betyder, at de private brugere af internettet, de professionelle brugere af internettet og leverandører fra internetbranchen, hver er repræsenteret med tre bestyrelsesmedlemmer.

DIFO's bestyrelse vælges af DIFO's medlemmer. Bestyrelsen består af ni bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en treårig periode på DIFO's årlige generalforsamling. Bestyrelsen er DIFO's øverste ledelse og er ansvarlig for, at de bestemmelser, der er fastsat i domæneloven og i DIFO's tilladelse fra Erhvervsstyrelsen, bliver overholdt. Bestyrelsen fastsætter også de overordnede politiske retningslinjer for DIFO og ansætter direktøren.

Copyright 2016 All Rights Reserved.