ICANN

ICANN

ICANN står for Internet Corporation of Assigned Names and Numbers.

ICANN er en not-profit organisation, som ejer virksomheden IANA (Internet Assigned Numbers Authority). IANA’s opgave er at styre rodserveren, der indeholder alle top level domænenavne (TLD’er) i verden som f.eks. .dk, .com, .org, .de, .no osv.

Indtil oktober 2016 lå IANA principielt under det amerikanske handelsministerium, men er efter en lang organisatorisk proces overgået til at være styret af ICANN.

ICANN bygger på en multistakeholdermodel, hvor internationale brancheorganisationer, ngo’er, civilsamfundsgrupper, stater og private virksomheder kommer til orde.

ICANN-organisationen består af netværk og støttegrupper (name supporting organizations – NSO) og rådgivende grupper (advisory committees).

ICANN afholder tre store konferencer, der fungerer som arbejdsmøder af en uges varighed om året. På møderne deltager både støttegrupper og rådgivende grupper.

I marts 2017 holder ICANN et af disse arbejdsmøder i København. Læs mere her.

DIFO's arbejde i ICANN

DIFO deltager aktivt i ICANNs arbejde og deltager på de årlige konferencer.

Det internationale arbejde i ICANN har stor forretningsmæssigt betydning for DIFO, da vi her opfanger og deler ideer, erfaringer og viden om udfordringer, løsninger, metoder og produkter, som kan udvikle internetområdet og domæneadministration både nationalt og globalt.

ccNSO

DIFO er bl.a. medlem af ccNSO-gruppen (country code Name Supporting Organization), som er en støttegruppe, der består af repræsentanter fra forskellige administratorer for ccTLDer. Via dette arbejde er DIFO med til at udforme forskelige anbefalinger til ICANN.

På hver ICANN-konference afholder ccNSO-gruppen et todages møde, hvor man drøfter emner relateret til DNS, som er af politisk og administrativ art.

Desuden holder ccNSO en Tech Day, som er et heldagsarrangement vedrørende tekniske emner relateret til DNS såsom DNSSEC, validering af data, ISO 27001-standarden, mv.

Copyright 2016 All Rights Reserved.