Efterlevelse af bekendtgørelsen

Efterlevelse af bekendtgørelsen

Synliggørelse af online ændring af stamdata i den offentlige tilgængelige navnedatabase efter validering af oplysningerne.

Punktum dk's systemer sikrer, at en ændring af registrantoplysninger i den offentlige WHOIS-database er synlig øjeblikkelig efter validering af oplysningerne. Enhver kan derfor validere dette ved et opslag i den offentlige WHOIS efter oprettelse af et domænenavn.

Punktum dk efterprøver opfyldelse af sin realtidsmålsætning løbende som led i sin almindelige drift og i overvågningen af driften, herved sikres efterlevelsen af bekendtgørelsens § 25, stk. 3.

Copyright 2016 All Rights Reserved.