Bør domæneadministratorer stilles til ansvar for ulovligt indhold på hjemmesider?

I takt med et stigende fokus på online kriminalitet, er der også kommet et øget fokus på om de såkaldte mellemmænd, der får internettet til at fungere, har et ansvar for at forhindre ulovlige hjemmesider.

Forsker, Sebastian Schwemer, undersøger i et erhvervs-forskningsprojekt, om der i øjeblikket sker en udvikling i Europa i retning af at stille domæneadministratorer – såsom DK Hostmaster, der administrerer .dk-domænenavne – til ansvar for ulovligt indhold på internettet.

Den tekniske rolle udfordres

En domæneadministrators rolle har traditionelt været at sørge for, at der kan registreres domænenavne, som gør det teknisk muligt for brugerne at søge på et domænenavn og komme hen til en bestemt hjemmeside.

Denne rolle bliver nu udfordret, da bl.a. interesseorganisationer for beskyttelse af ophavsrettigheder leder efter nye og hurtigere metoder til at dæmme op for problemet med piratkopiering på nettet. Også ved domstolene rundt om i Europa er man begyndt at vurdere, om domæneadministratorer bør være ansvarlige for det indhold, som folk lægger op på hjemmesider.

Det europæiske e-handelsdirektiv har harmoniseret den gældende lovgivning om ansvarsfritagelser på området, men direktivet er ifølge Sebastian Schwemer ikke fyldestgørende.

”Det er ikke entydigt i det europæiske e-handelsdirektiv, hvad domæneadministratorernes ansvar eller snarere ansvarsfritagelser er i forhold til ulovligt indhold på nettet. Da direktivet blev skrevet for 20 år siden var EU primært optaget af andre aktører på internettet fx teleudbydere og hosting-virksomheders.”

Domæneadministratorerne burde fritages for ansvar

Schwemer argumenterer i en ny forskningsartikel for, at domæneadministratorer faktisk godt kunne falde ind under artikel 12 i det europæiske e-handelsdirektiv ud fra en formålsfortolkning.

” EU-direktivet siger, at mellemmænd skal ansvarsfritages under visse forudsætninger og i visse situationer. Jeg argumenterer for, at domæneadministratorerne er mellemmænd og derfor også bør være omfattet af ansvarsfritagelsesreglerne. Domæneadministratorerne er endnu længere væk fra indholdet på websites end fx teleudbyderne i og med, at de i grunden bare stiller en infrastruktur til rådighed, som ikke lagrer, sender eller viser indhold.”

Schwemer vil dog gerne med sit projekt opfordre til en åben debat om at få belyst domæneadministratorers rolle eventuelt i forhold til fremtidig lovgivning på området. Dette skal ikke mindst ses i lyset af, at der tegner sig en tendens til, at myndigheder og private aktører både i Danmark og resten af EU forventer, at domæneadministratorer skal være mere aktive i bekæmpelse af uønsket eller ulovligt indhold på internettet.

 

Sebastian Schwemer er PhD i Jura fra Københavns Universitet.

Schwemer’s artikel ”On Domain Registries and Website Content” er resultat af et industriforskningsprojekt mellem Dansk Internet Forum (DIFO) og Center for informations- og innovationsret (CIIR) ved Københavns Universitet.

Artiklen er tilgængeligt som udkast på forfatterens repository

 

Sebastian Schwemer afholder d. 17. maj 2018 et to-timers seminar om emnet i København.
Information og tilmelding finder du her.

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.