DIFOs høringssvar til lovforslag om Center for Cybersikkerhed

Forsvarsministeriet har sendt et udkast til ændring af lov om Center for Cybersikkerhed i høring hos en række myndigheder og organisationer, heriblandt DIFO.

Høringsperioden var 7. januar til 4. februar 2019, og DIFO har indsendt sine kommentarer til lovforslaget.

DIFO bakker op om lovforslagets formål, som er at understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af.

DIFO er dog bekymret for, at lovforslagets beføjelser til Center for Cybersikkerhed kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for de virksomheder, der på forskellig vis sikrer Danmark et robust internet, og at det derved kan modarbejde et højt informationssikkerhedsniveau i det danske samfund.  

Kontakt venligst DIFO på registry@difo.dk, hvis du vil høre mere om høringssvaret.

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.