DK Hostmaster gør det sværere at svindle på nettet

I løbet af 2017 implementerer DK Hostmaster og DIFO en række nye tiltag for at reducere omfanget af svindel med .dk domænenavne.

Fup-hjemmesider udgør en meget lille del af de 1,3 millioner domænenavne, der ender på .dk, men både globalt og i Danmark er kriminaliteten på nettet stigende, og derfor bliver vi nødt til at stille højere krav til identifikation af dem, der ønsker at få brugsretten til et domænenavn.

Vi kigger lige nu på at gøre det obligatorisk at bruge NemID. Det giver os den bedste kontrol af identiteten på personen bag et domænenavn - og netop viden om, hvem der står bag et domænenavn, er et vigtigt værktøj til at undgå svindel på nettet.

Samtidig med at vi indfører brug af NemID vil vi gøre registreringsprocessen af et .dk-domænenavn mere enkel, end den er i dag.

Risikovurdering af udenlandske registranter

For udenlandske borgere og virksomheder, der ønsker brugsretten til et .dk-domænenavn, ændrer vi vores nuværende brevbaserede validering. På baggrund af informationer fra internationale databaser indfører vi en kontrol af, om domænenavnet eller personen eller virksomheden bag giver anledning til bekymring. Er det tilfældet, vil den udenlandske borger eller virksomhed blive bedt om at identificere sig med enten pas, identitetspapirer eller registreringsbevis for virksomheden.

DK Hostmaster og DIFO stod i juni bag en stor offentlig høring om bekæmpelse af netop kriminalitet på nettet. Det er blandt andet på baggrund af erfaringerne herfra, at de nye initiativer er sat i værk. 

Copyright 2016 All Rights Reserved.