Høring om nyt brugervilkår for .dk-domænenavne om ansvar for ulovligt indhold på nettet

DK Hostmaster har sendt udkast til ny bestemmelse i vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn i offentlig høring frem til den 1. december 2021. Den nye bestemmelse sendes i høring for at skabe den gennemsigtighed, som DK Hostmaster på baggrund af domæneloven ønsker at bidrage til.

Højesteret fastslog i en kendelse tidligere på året en ny retstilstand om hvem, der skal håndtere ulovligt indhold på nettet: Det skal først krænkeren og dernæst tekniske mellemmænd i en prioriteret rækkefølge. Tekniske mellemmænd er de aktører, der på hver sin vis sørger for, at internettet fungerer. Læs mere om Højesterets afgørelse her.

For at udbrede kendskabet til denne nye retstilstand, har Dansk Internet Forum (DIFO) besluttet at tilføje en ny bestemmelse i DK Hostmasters Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn. DIFO sætter nu den nye bestemmelses ordlyd i høring i offentlig høring frem til den 1. december 2021, se nærmere her.
 

Copyright 2016 All Rights Reserved.