Slut på skriftlig høring

Vi takker for alle de mange interessante og kompetente høringssvar. Både interessenter i myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer og som privatpersoner har ytret deres holdninger om, hvornår DIFO skal kunne suspendere et domænenavn, hvordan registrantens identitet valideres, og hvilke oplysninger DIFO bør udlevere.

DIFO’s bestyrelse arbejder nu videre med de indkomne svar, og i løbet af efteråret vil der forelægge et høringsnotat på baggrund af både den mundtlige høring, der fandt sted 6. juni, og den netop afsluttede skriftlige høring.

Copyright 2016 All Rights Reserved.