Dansk Energi bliver medlem af DIFO

Endnu en vigtig aktør har meldt sig ind i DIFO (Dansk Internet Forum), der dermed styrker sin forankring i det danske internetsamfund.

DIFO er glade for at kunne byde Dansk Energi velkommen som nyt medlem i foreningen.

DIFO består af medlemmer fra Danmarks internetsamfund, der enten repræsenterer leverandører, professionelle brugere eller private brugere. Dansk Energi bliver medlem af gruppen af professionelle brugere.

Det er afgørende for DIFO, at internetsamfundet i Danmark er bredt repræsenteret i foreningen, og derfor er Dansk Energis medlemskab en meget glædelig nyhed.

”For DIFO er det vigtigt, at vi har så bred en repræsentation bag os som muligt. Derfor er jeg tilfreds med og glad for, at Dansk Energi har ønsket at blive medlem af DIFO, og vi ser frem til det kommende samarbejde”, siger Henrik Udsen, formand for bestyrelsen i DIFO.

Thomas Woldiderich, der er branchechef for telepolitik i Dansk Energi, udtaler:

”DIFO er en helt central aktør i det store system som millioner af danske borgere, virksomheder og offentlige institutioner dagligt drager nytte af, nemlig internettet. Derfor er vi også glade for at blive medlem, fordi de danske energiselskaber, der blandt andet udruller en ny og fremtidssikker digital infrastruktur, fibernettet, i dag repræsenterer en vigtig del af det danske internetsamfund”.

Organisationer, der repræsenterer en vigtig del af det danske internetsamfund, kan blive medlem af DIFO. Medlemmerne har mulighed for at præge og rådføre DIFO i politiske og strategiske forhold, og dermed kan de præge retningen for .dk-domænet, ligesom de naturligvis kan stemme og stille op til DIFO’s bestyrelse.

DIFO’s medlemmer omfatter en række centrale organisationer og foreninger i det danske internetsamfund.

Om Dansk Energi

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark.

Sammenlangt tæller Dansk Energis medlemskreds – kernemedlemmer og associerede – mere end 250 energi-, og industrivirksomheder.

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.