Høringsnotat om bekæmpelsen af internetkriminalitet

DIFO har fra juni til august holdt en offentlig høring om DIFO/DK Hostmasters rolle i bekæmpelsen af internetkriminalitet. Høringsnotatet med en analyse af alle de indkomne svar kan læses her.

Vi har modtaget høringssvar fra alle dele af internetsamfundet – offentlige myndigheder, interesseorganisationer, virksomheder og enkeltpersoner – hvilket vi er rigtig glade for.

Vi lægger stor vægt på, at interessenterne har ytret sig om de tre centrale emner for høringen, som er:

  • Er der brug for et suspensionsnævn?
  • Bedre validering af registranter.
  • Udlevering af oplysninger om registrerede domænenavne.

Uenighed blandt høringssvarene

Høringssvarene viser, at der er mange forskellige holdninger i internetsamfundet til, hvad DK Hostmasters rolle i bekæmpelsen af internetkriminalitet skal være. Særligt i spørgsmålene om oprettelsen af et suspensionsnævn og brugervalidering ved NemID er der høje røster både for og imod.

Der er dog en gennemgående erkendelse af, at forbrugerne bør beskyttes bedre mod kriminelle, der ved hjælp af .dk-domæner begår bedrageri og varemærkekrænkelser på hjemmesider.  

Vores bestyrelse vil nu se på høringssvarene og på den baggrund beslutte, om der er brug for at ændre den praksis, som DK Hostmaster i dag har på de tre emneområder.

Bestyrelsens beslutninger vil blive meldt ud her på hjemmesiden, når de ligger klar.   

Copyright 2016 All Rights Reserved.