Opdaterede vilkår i april 2022

Den 1. april 2022 opdaterer DK Hostmaster vilkår for brugsretten til et .dk-domænenavn.

I løbet af den sidste uge har vi per e-mail informeret alle registranter af .dk-domænenavne individuelt om opdateringen. De nye vilkår kan ses her.

To ændringer

Opdateringen af vilkårene for brugsretten til et .dk-domænenavn indeholder to ændringer:

  • Ny mulighed for suspension og sletning: Der er indsat en ny bestemmelse i vilkårene, som vedrører DK Hostmasters mulighed for at træffe beslutning om suspension og sletning af et .dk-domænenavn. Bestemmelsen anvendes i forbindelse med krænkelser på nettet, og hvor mindre indgribende tiltag ved andre aktører ikke er praktisk muligt. Det nye vilkår præciserer DK Hostmasters rolle som følge af en kendelse fra den danske Højesteret.
  • Retvisende kontaktoplysninger: I de nye vilkår er forpligtelsen vedr. opdatering af retvisende kontaktoplysninger blevet præciseret. Det er ligeledes blevet beskrevet, hvordan DK Hostmasters kontrol af, at kontaktoplysningerne er retvisende, foregår. Disse præciseringer tydeliggør, hvad der allerede står i de nuværende vilkår, og de indebærer derfor ikke ændringer i DK Hostmasters praksis vedrørende kontaktoplysninger.

DK Hostmaster som sidste udvej

Den nye mulighed for suspension skal ses i lyset af en kendelse fra den danske Højesteret, om hvem der skal håndtere ulovligt indhold på nettet. Her blev bestemmelsen, at krænkeren er den første der pålægges at fjerne indhold og dernæst den tekniske mellemmand, dvs. udbydere af internetfunktionalitet. Kun hvis disse to muligheder er udsigtsløse, kan DK Hostmaster suspendere og slette.

I november 2021 igangsatte DIFO en høring om den nye bestemmelse om mulighed for suspension. De indkommende kommentarer kan læses i dette høringsnotat

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.