Skriftlig høring om DIFO’s rolle i bekæmpelsen af online kriminalitet

Den 13/11 2019 afholdte Dansk Internet Forum (DIFO) og DK Hostmaster en mundtlig høring om vores fortsatte rolle i bekæmpelsen af online kriminalitet.
Mange interessenter deltog, og vi havde en god debat om, hvor DIFO bør sætte ind.

Nu inviterer vi til deltagelse i en skriftlig høring, hvor alle interesserede kan bidrage.

Bekæmpelse af online kriminalitet

DIFO og dets driftsselskab, DK Hostmaster, er udpeget af den danske stat til at stå for administrationen af alle .dk-domænenavne. Den danske zone på internettet skiller sig ud for sin høje grad af sikkerhed og tryghed. Det danske internetsamfund arbejder fra mange sider målrettet for at bekæmpe online kriminalitet, og eksempelvis har DK Hostmaster fjernet adgangen til ca. 3.000 falske webbutikker ved at skærpe identitetskontrollen af dem, der har brugsretten til et .dk-domænenavn.

DIFO lægger vægt på løbende at bidrage til kriminalitetsbekæmpelse med de virkemidler, der knytter sig til en domæneadministrator.

Vi ønsker konkret internetsamfundets holdning til nedenstående spørgsmål:

  • Skal DIFO kunne suspendere et domænenavn, når en offentlighed myndighed beder om det, f.eks. hvis der på hjemmesiden sælges farlig medicin? Eller skal vi af hensyn til retssikkerheden først have en domstol til at vurdere, om der foregår noget ulovligt?
  • Skal DIFO være opsøgende og suspendere domænenavne til hjemmesider, hvor der kan konstateres phishing eller malware-spredning? Eller er det først og fremmest et ansvar for ejerne af hjemmesider?
  • Skal DIFO fremover kunne suspendere et hvilket som helst domænenavn, der bruges i forbindelse med åbenlys risiko for særlige alvorlige typer kriminalitet? Eller ”blive ved sin læst” og fortsat afgrænse sig til de tilfælde, hvor der også er en forvekslingsrisiko med et kendt domænenavn, logo eller varemærke?

Skriftlige svar på høringen modtages på e-mailadressen registry@difo.dk senest den 6. januar 2020

Copyright 2016 All Rights Reserved.